Відбулися загальні збори акціонерів ВАТ "ХДІ страхування"

Відбулися загальні збори акціонерів ВАТ “ХДІ страхування”

Відбулися загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства “ХДІ страхування”, на яких були розглянуті підсумки діяльності компанії в 2009 році та визначені основні напрямки розвитку компанії на 2010 рік. На зборах були затверджені звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства та його дочірніх підприємств, акт ревізійної комісії, а також баланси компанії та дочірніх підприємств за звітний період.

Рішенням зборів акціонерів із складу правління товариства відкликані: Бойко Б.І., Гаманков В.І., Буханець Д.Г., Курмельова С.В. Зборами затверджено правління товариства у складі: Ксєніч К.М., Клєміхін О.В., Волощук В.С., Коваленко Є.В. Головою правління ВАТ «ХДІ страхування» обрано Ксєніча Костянтина Михайловича.

У зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» було прийнято рішення про зміну найменування товариства «Відкрите акціонерне товариство «ХДІ страхування» на «Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування». На зборах також було прийнято рішення про внесення відповідних змін і доповнень до Статуту компанії.

Зборами акціонерів схвалені основні напрямки розвитку товариства на 2010-2012 роки: збільшення обсягу реалізації страхових продуктів, розширення спектру послуг, що пропонуються, забезпечення цільового рівня рентабельності, підвищення якості обслуговування клієнтів компанії, подальший розвиток і підтримка бренду.