ВАТ «ХДІ страхування» перейменоване в ПрАТ «ХДІ страхування»

ВАТ «ХДІ страхування» перейменоване в ПрАТ «ХДІ страхування»

Відкрите акціонерне товариство «ХДІ страхування» перейменоване в публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування». Зміна назви компанії зареєстрована у відповідних правоустановчих документах.

Рішення про перейменування було прийняте на загальних зборах акціонерів, які відбулися 8 квітня поточного року, з метою приведення організаційно-правової форми товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Згідно з новою редакцією Статуту передбачено повне найменування страхової компанії українською мовою – публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування», скорочене – ПрАТ «ХДІ страхування»; повне найменування російською мовою – публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування», скорочене – ПАО «ХДІ страхування». При оформленні договорів, веденні ділового листування допустиме використання як повного, так і скороченого найменувань страхової компанії, передбачених Статутом. Зміна найменування страховій компанії не впливає на виконання будь-яких договорів, укладених до такого перейменування.