Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»,

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22868348,

що знаходиться: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102,

тел. +38 (044) 247044-77, сайт в мережі Інтернет: www.hdi.ua

електронна поштова адреса емітента: svetlana.kurmelova@hdi.ua

повідомляє про зміну складу посадових осіб емітента:

 

Рішенням Наглядової Ради Публічного аціонерного товариства «ХДІ страхування» відповідно до Протоколу № 17 від 25 вересня 2012 року, припинено повноваження тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Курмельової Світлани Вікторівни з 25 вересня 2012 року.

Курмельова Світлана Вікторівна (Паспорт серії МЕ №046781, виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 27.06.2002 р.) обіймала посаду тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління з 16 лютого 2012 року,  акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» відповідно до Протоколу № 17 від 25 вересня 2012 року, припинено повноваження члена Правління Сахненка Сергія Васильовича у зв’язку з поданою ним заявою про звільнення за власним бажанням.

Сахненко Сергій Васильович (паспорт серії МА № 254682 виданий Ватутінським РУГУ МВС України в місті Києві 07.07.2002) обіймав посаду члена Правління з 10 березня 2012 року, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» відповідно до Протоколу № 17 від 25 вересня 2012 року, Анну Проскуріну обрано Головою Правління ПрАТ «ХДІ страхування» з 25.09.2012 року.

Анна Проскуріна паспорт (Р№1773856 виданий 10.04.2007) обирається на посаду строком на два роки, до цього обіймала посаду члена Наглядової Ради ПрАТ «ХДІ страхування» з 27.04.2012 року, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» відповідно до Протоколу № 17 від 25 вересня 2012 року, Курмельову Світлану Вікторівну обрано членом Правління – заступником Голови Правління ПрАТ «ХДІ страхування» з 25.09.2012 року.

Курмельова Світлана Вікторівна (Паспорт серії МЕ №046781, виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 27.06.2002 р.) обирається на посаду строком на два роки, до цього обіймала посаду тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління з 16 лютого 2012 року,  акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова Правління Товариства                         ______________                        Анна Проскуріна

М.П.                   ______________                          «26» вересня 2012 року