15.02.2013 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Показники фінансово-господарської діяльності Товариства

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: вул. Червоноармійська, 102, м. Київ, 03150, у зв’язку з проведенням річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування», які відбудуться 27 лютого 2013 року об 11.00 годині за...
Читати далі →

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.    Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» 1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868348 1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102, 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента +38...
Читати далі →