28.02.2013 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.    Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» 1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868348 1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102, 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента +38...
Читати далі →