Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.    Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868348

1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102,

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента +38 (044) 24744-77

1.6. Електронна поштова адреса емітента –svetlana.kurmelova@hdi.ua

1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково

використовується емітентом для розкриття інформації:www.hdi.ua

1.8. Вид  особливої  інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2.    Текст повідомлення:

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року, припинено повноваження (відкликано) Голови Наглядової ради Маттіаса Маака. Маттіас Маак (паспорт: P №C22XNRWY2, виданий 14.09.2010) був обраний Головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.09.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Мачея Фріделя. Мачей Фрідель (паспорт AJ№53701160 виданий 04.11.2003) був обраний членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.09.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Свена Фоккеми. Свен Фоккема (паспорт Х№3907297 виданий 30.09.2001) був обраний членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.09.2012, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Адама Форналіка. Адам Форналік (паспорт AS 1586497) був обраний членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.09.2012, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року обрано Голову Наглядової ради Маттіаса Маака. Маттіас Маак (паспорт: P №C22XNRWY2, виданий 14.09.2010) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду Голови Наглядової ради з 25.09.2012, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року обрано члена Наглядової ради Свена Фоккему. Свен Фоккема (паспорт Х№3907297 виданий 30.09.2001) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду члена члена Наглядової ради з 25.09.2012, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року обрано члена Наглядової ради Адама Форналіка. Адам Форналік (паспорт AS 1586497) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду члена Наглядової ради з 25.09.2012, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 37 від 27.02.2013 року обрано члена Наглядової ради Девіда Хулліна. Девід Хуллін  (паспорт  PD №C23P33TJ8) обирається на посаду строком на три роки, до цього з 2003 року по січень 2013 року обіймав посадуперестрахового брокера в компанії Протекшн Ре/Таланкс, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність

інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе
відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління ПрАТ «ХДІ страхування»   ____________  Анна Проскуріна

М.П.         27.02.2013 року