Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.         Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 22868348

1.4. Місцезнаходження емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102,

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента +38 (044) 247044-77

1.6. Електронна поштова адреса емітента – svetlana.kurmelova@hdi.ua

1.7. Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково

використовується емітентом для розкриття інформації: www.hdi.ua

1.8. Вид  особливої  інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2.         Текст повідомлення:

Згідно з Наказом Голови правління № 15-к від 04.03.2013 року, Гриб Ольгу Петрівну (паспорт серії СК 570106, виданий Ірпінським МВ ГУ МВС України в Київській області  25.06.1997 року) призначено на посаду головного бухгалтера Товариства з 04.03.2013 року.

Гриб Ольга Петрівна призначена на посаду на невизначений строк, протягом своєї діяльності обіймала посади:

1990-1993 р.р. викладач, Ірпінський економічний технікум.

1993-1999 р.р. старший державний податковий інспектор відділу правового забезпечення та роботи з платниками податків, Державна податкова інспекція у м. Ірпінь.

1999-2001 бухгалтер-консультант  філії ТОВ «Бізнес Клуб» в м. Ірпінь.

2001-2002 консультант з економічних питань ТОВ «Бізнес Клуб».

2003-2005 головний бухгалтер ТОВ «Аудиторська фірма «АЛЛА ПРІМА».

2005-2006 головний бухгалтер ТОВ «Інтеркон Трейдинг».

2006-2007 начальник відділу аудиту суб’єктів некомерційної господарської діяльності ЗАТ «Аудиторська фірма «Де Візу».

2007-2008 головний бухгалтер ЗАТ «Страхова компанія «Інкомстрах»

2008-2009 директор фінансово-економічного департаменту ЗАТ «Страхова компанія «ПАРТНЕР».

2009-2011 головний бухгалтер ЗАТ «Страхова компанія «Основа».

2011 – 01.03.2013 головний бухгалтер ТДВ «Страхова компанія «Провіта».

Гриб Ольга Петрівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє

3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова правління ПрАТ «ХДІ страхування»   ____________  Анна Проскуріна

 

М.П.         04.03.2013 року