Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”
1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22868348
1.4 Місцезнаходження емітента 03150, мiсто Київ, Червоноармiйська, 102
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 247-44-77 (044)529-08-94
1.6 Електронна поштова адреса емітента svetlana.kurmelova@hdi.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.hdi.ua
1.8 Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

 

2. Текст повідомлення

 

12.07.2013 року на засiданнi правлiння публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” (Протокол № 53) було прийнято рiшення про утворення вiдокремленого структурного пiдроздiлу товариства.
Повне найменування вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: Днiпропетровська обласна дирекцiя публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування”.
Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: 49000, мiсто Днiпропетровськ, вул. Миронова, 5.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про утворення – Правлiння товариства.
Мета утворення – надання послуг у сферi страхування.
Функцiї, якi буде виконувати вiдокремлений структурний пiдроздiл – надання послуг у сферi страхування згiдно одержаних лiцензiй.
12.07.2013 року на засiданнi правлiння публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” (Протокол № 53) було прийнято рiшення про утворення вiдокремленого структурного пiдроздiлу товариства.
Повне найменування вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: Ужгородська дирекцiя публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування”.
Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: 88018, мiсто Ужгород, пл. Кирила i Мефодiя, 1.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про утворення – Правлiння товариства.
Мета утворення – надання послуг у сферi страхування.
Функцiї, якi буде виконувати вiдокремлений структурний пiдроздiл – надання послуг у сферi страхування згiдно одержаних лiцензiй.
12.07.2013 року на засiданнi правлiння публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” (Протокол № 53) було прийнято рiшення про утворення вiдокремленого структурного пiдроздiлу товариства.
Повне найменування вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: Кiровоградська дирекцiя публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування”.
Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: 25006, мiсто Кiровоград, вул. Шевченка,42/29.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про утворення – Правлiння товариства.
Мета утворення – надання послуг у сферi страхування.
Функцiї, якi буде виконувати вiдокремлений структурний пiдроздiл – надання послуг у сферi страхування згiдно одержаних лiцензiй.
12.07.2013 року на засiданнi правлiння публчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” (Протокол № 53) було прийнято рiшення про утворення вiдокремленого структурного пiдроздiлу товариства.
Повне найменування вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: Кiровоградська обласна дирекцiя публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування”.
Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: 25006, мiсто Кiровоград, вул. Гоголя,84/61.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про утворення – Правлiння товариства.
Мета утворення – надання послуг у сферi страхування.
Функцiї, якi буде виконувати вiдокремлений структурний пiдроздiл – надання послуг у сферi страхування згiдно одержаних лiцензiй.
12.07.2013 року на засiданнi правлiння публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” (Протокол № 53) було прийнято рiшення про утворення вiдокремленого структурного пiдроздiлу товариства.
Повне найменування вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: Львiвська обласна дирекцiя публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування”.
Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: 79000, мiсто Львiв, вул. Б. Меретина, 3, кв. 3.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про утворення – Правлiння товариства.
Мета утворення – надання послуг у сферi страхування.
Функцiї, якi буде виконувати вiдокремлений структурний пiдроздiл – надання послуг у сферi страхування згiдно одержаних лiцензiй.
12.07.2013 року на засiданнi правлiння публчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” (Протокол № 53) було прийнято рiшення про утворення вiдокремленого структурного пiдроздiлу товариства.
Повне найменування вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: Одеська обласна дирекцiя публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування”.
Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: 65011, мiсто Одеса, вул. Дерибасiвська, 3, кв. 1.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про утворення – Правлiння товариства.
Мета утворення – надання послуг у сферi страхування.
Функцiї, якi буде виконувати вiдокремлений структурний пiдроздiл – надання послуг у сферi страхування згiдно одержаних лiцензiй.
12.07.2013 року на засiданнi правлiння публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” (Протокол № 53) було прийнято рiшення про утворення вiдокремленого структурного пiдроздiлу товариства.
Повне найменування вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: Харкiвська обласна дирекцiя публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування”.
Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: 61022, мiсто Харкiв, пр-т. Правди, 5, кв. 257.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про утворення – Правлiння товариства.
Мета утворення – надання послуг у сферi страхування.
Функцiї, якi буде виконувати вiдокремлений структурний пiдроздiл – надання послуг у сферi страхування згiдно одержаних лiцензiй.
12.07.2013 року на засiданнi правлiння публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” (Протокол № 53) було прийнято рiшення про утворення вiдокремленого структурного пiдроздiлу товариства.
Повне найменування вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: Донецька дирекцiя публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування”.
Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: 83050, мiсто Донецьк, вул. Щорса, 29.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про утворення – Правлiння товариства.
Мета утворення – надання послуг у сферi страхування.
Функцiї, якi буде виконувати вiдокремлений структурний пiдроздiл – надання послуг у сферi страхування згiдно одержаних лiцензiй.
12.07.2013 року на засiданнi правлiння публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування” (Протокол № 53) було прийнято рiшення про утворення вiдокремленого структурного пiдроздiлу товариства.
Повне найменування вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: Київська дирекцiя публiчного акцiонерного товариства “ХДI страхування”.
Мiсцезнаходження вiдокремленого структурного пiдроздiлу, щодо якого прийнято рiшення про утворення: 03150, мiсто Київ, вул. Горького, 123.
Уповноважений орган, який прийняв рiшення про утворення – Правлiння товариства.
Мета утворення – надання послуг у сферi страхування.
Функцiї, якi буде виконувати вiдокремлений структурний пiдроздiл – надання послуг у сферi страхування згiдно одержаних лiцензiй.

 

3. Підпис

Голова правлiння Проскурiна Анна підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.