15.08.2013 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування”

1. Загальні відомості 1.1 Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування” 1.2 Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство 1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22868348 1.4 Місцезнаходження емітента 03150, мiсто Київ, Червоноармiйська, 102 1.5 Міжміський код, телефон та факс...
Читати далі →