Нова програма страхування "HDI Бджола"

Нова програма страхування “HDI Бджола”

bienehonigwaben

Усім відомо, що підприємці малого бізнесу – старанні, працьовиті, мов бджоли. При цьому, особливо малий бізнес є дуже вразливим щодо зміни умов існування,  пов’язаний із всілякими ризиками. У такій ситуації дуже важливо мати партнера, який зможе підтримати у важкій ситуації, забезпечити безперервне, успішне функціонування підприємства.
Середній та малий бізнес традиційно входять до спектру інтересів наших акціонерів, Таланкс Інтернешнл. Використовуючи досвід наших колег на світовому страховому ринку, ми розробили нову комплексну програму страхування «Бджола» – продукт, націлений на забезпечення потреб підприємців. ПрАТ «ХДІ страхування» – саме той надійний партнер, що завжди поруч, коли потрібна допомога у нелегкій ситуації.
1.       Програма страхування «Бджола» – це комплексний продукт добровільного страхування майна, добровільного страхування від перерви в виробництві та цивільної відповідальності перед третіми особами.
2.       Страхувальниками можуть бути: фізичні особи-підприємці та юридичні особи (власники або орендарі майна), які здійснюють підприємницьку діяльність у сфері надання фінансових, соціальних, торгівельних та виробничих послуг.
3.       Основна ідея програми – кожному власнику малого та середнього бізнесу запропонувати страховий продукт, який має оптимальне співвідношення:

 • якості покриття (вибір груп майна, вибір страхових ризиків);
 • ціни;
 • часу на укладання Договору страхування (15 хв., так як укладання договору не потребує заповнення заяви на страхування та огляду майна).

4.       За даною програмою застрахованими можуть бути наступні категорії майна:
4.1.  Нерухоме майно:
конструктивні елементи, в тому числі зовнішнє інженерне обладнання та комунікації;
внутрішнє оздоблення та внутрішнє інженерне обладнання.

4.2.  Рухоме майно.
До рухомого майна відносяться такі групи майна:

 • виробниче /торгівельне технологічне обладнання і устаткування;
 • меблі та офісне обладнання;
 • побутова та електронна техніка, комп’ютерне обладнання та оргтехніка, електропобутові прилади;
 • товарно-матеріальні цінності завершеного і незавершеного виробництва.

4.3.  Скляні поверхні та елементи (вітрини, вітражі, віконні та дверні скляні елементи тощо).
4.4.  Додатково є  застрахованими витрати на розчищення території місця страхування, вивезення будівельного сміття із пошкодженого майна, демонтаж або повторний монтаж, знос частин будинків та споруд.

5.       Страхування може здійснюватись за трьома Секціями:
СЕКЦІЯ А –  страхування майна;
СЕКЦІЯ В –  страхування цивільно-правової відповідальності за завдану Страхувальником шкоду життю/здоров’ю, майну третіх осіб, у ході здійснення своєї господарської діяльності;
СЕКЦІЯ С  – страхування фінансових збитків внаслідок  перерви у виробництві.
5.1.  Страхування здійснюється як за окремими ризиками та пакетами страхування, так і від всіх класичних ризиків по страхуванню майна:

 • Вогневі ризики: пожежа, включаючи вплив продуктів горіння; вибух; підпал; удар блискавки; падіння пілотованих літальних об’єктів або їхніх частин та багажу.
 • Стихійні явища, а саме: землетрус, оповзень, обвал, осідання ґрунту,  паводок, повінь, злива, град, шторм, ураган, буря, смерч, сель, лавина; тиск снігу.
 • Протиправні дії третіх осіб: крадіжка зі зломом; грабіж, розбій; умисне знищення або пошкодження майна третіми особами.
 • Дія води: пошкодження водою при аварії (псуванні) внутрішніх водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і пристроїв; проникнення трубопровідної води з сусідніх примі­щень, що не належать Страхувальнику.
 • Наїзд наземного транспортного засобу.
 • Бій скла.

5.2.   Розміри страхових сум:

 • по страхуванню майна страхова сума встановлюється від  50 000,00 грн. до  10 000 000,00 грн.;
 • по  страхування цивільно-правової відповідальності страхова сума   обирається Страхувальником з переліку запропонованих страхових сум, а саме: від 30 000,00 грн. до  300 000,00 грн.;
 • по страхуванню перерви у виробництві страхова сума встановлюється у розмірі 100 000,00 грн. Ліміт на розмір недоотриманого брутто-прибутку – 1 000,00 грн. на 1 (один) робочий день.

5.3.   Інші переваги:

 • по страхуванню майна франшиза встановлюється від 0%  від страхової суми;
 • страхове відшкодування при пошкодженні майна здійснюється без вирахування зносу;
 • страхування здійснюється без огляду та без заповнення заяви на страхування в межах умов Програми.

Приклад розрахунку страхового платежу.
Страхуванню підлягає готельний комплекс. Вартість готельного комплексу, включаючи ремонт приміщення, а також рухоме майно – 5 000 000,00 грн.
Отже, страхова сума за секцією А (страхування майна) – 5 000 000,00 грн.
Клієнтом обрано франшизу 0,2% від розміру страхової суми.
Страхування здійснюється за повним пакетом майнових страхових ризиків.
Строк дії Договору страхування – 1 рік.
Страхова сума за Секцією В (страхування відповідальності) – 100 000,00 грн.
Страховий платіж по страхуванню:
– майна – 7 790,00 грн.
– відповідальності – 500 грн.
– фінансових збитків внаслідок перерви в діяльності – 260 грн.
Загальний страховий платіж – 8 550,00 грн.
За більш детальною інформацією  по страхуванню згідно цієї Програми звертайтесь в офіси Компанії.