23.04.2014 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування” 2. Код за ЄДРПОУ 22868348 3. Місцезнаходження 03150, мiсто Київ, вул. Червоноармiйська, 102 4. Міжміський код, телефон та факс (044)2474477 (044)5290894 5....
Читати далі →