30.01.2015 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента         Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування” 2. Код за ЄДРПОУ          22868348 3. Місцезнаходження 03150, м. Київ , вул. Червоноармiйська, 102 4. Міжміський код, телефон та факс   0442474477 0445290894 5. Електронна поштова адреса              hdi@hdi.ua 6....
Читати далі →