03.03.2015 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХДI СТРАХУВАННЯ” 2. Код за ЄДРПОУ 22868348 3. Місцезнаходження 03150, Київ, Червоноармiйська, 102 4. Міжміський код, телефон та факс 044 247 44 77 044 529 08 94 5. Електронна поштова...
Читати далі →