25.03.2016 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування” 2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська, 102 4. Код за ЄДРПОУ 22868348 5. Міжміський код та телефон, факс 0442474477 0445290894 6....
Читати далі →

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» Місцезнаходження товариства згідно його статуту: вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 102, м. Київ, 03150. Шановні акціонери! Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»повідомляє Вас, що 26...
Читати далі →