30.06.2016 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “ХДI страхування” 2. Код за ЄДРПОУ 22868348 3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 102 4. Міжміський код, телефон та факс 0442474477 0445290894 5. Електронна поштова адреса hdi@hdi.ua 6....
Читати далі →