ПОВІДОМЛЕННЯ про внесення змін до Порядку денного

ПОВІДОМЛЕННЯ про внесення змін до Порядку денного

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до Порядку денного  позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування»

Повне найменування товариства:

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»

Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150.

Шановні акціонери!

У зв’язку із внесенням змін до Порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», що відбудуться 29 вересня 2016 року о 10.00 годині за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування» повідомляємо перелік питань, що будуть розглядатись на даних зборах.

Перелік питань, що виносяться на голосування

(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):

 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХДІ страхування».
 4. Припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ “ХДІ страхування”: Свена Фоккема (Голова Наглядової Ради), Девіда Хулліна (член Наглядової Ради).
 5. Призначення членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради, а також укладення з ними цивільно-правових договорів..
 6. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії ПрАТ “ХДІ страхування”: Міхаеля Шмідт-Розіна (Голова Ревізійної комісії), Соні Оберхойзер (член Ревізійної комісії).
 7. Призначення членів Ревізійної Комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.
 8. Зміна найменування ПрАТ «ХДІ страхування».
 9. Внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку зі зміною найменування та приведенням його у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення у новій редакції.
 10. Внесення змін до внутрішніх положень, у зв’язку із перейменуванням Товариства та затвердженням Статуту в новій редакції, шляхом викладення їх у новій редакції.
 11. Створити робочу групу для проведення та вивчення діяльності Ганни Проскуреної на посаді Голови правління ПрАТ “ХДІ страхування”.
 12. Провести аналіз фінансової діяльності акціонерного товариства за період 2012 – 2016 років, із залученням незалежної аудиторської компанії.
 13. Створити комісію із розслідування діяльності Правління у 2015- 2016 роках пов’язане із перешкоджанням акціонерам отримання дозволу продажу акцій.
 14. Створити комісію із розслідування діяльності Мишкова Михайла, радника голови правління Товариства, у період 2012- 2016 роках пов’язаних із крадіжкою грошових коштів Товариства під фіктивні договори на охоронні та юридичні послуги.
 15. Про визнання роботи членів Наглядової Ради Девіда Хулліна та Свена Фоккема незадовільною у зв’язку із протиправним допуском представників компанії «Євроінс Іншуринс Груп АД» до управління господарською діяльністю ПрАТ «ХДІ страхування».
 16. Про визнання роботи Голови правління ПрАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича в період з 20.07.2016 року по 29.09.2016 рік незадовільною.
 17. Про припинення повноважень Голови правління ПрАТ «ХДІ страхування» Волкова Олександра Васильовича.
 18. Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки Голови правління ПрАТ «ХДІ страхування»111
 19. Про встановлення обмежень Голові правління та одному із членів правління ПрАТ «ХДІ страхування» в повноваженнях при укладанні господарських правочинів.
 20. Про визнання протиправними дій представників компанії «Євроінс Іншуринс Груп АД» Ассена Хрістова Мілкова та Янко Ніколова щодо втручання в господарську діяльність ПрАТ «ХДІ страхування» в період з 19.07.2016 року по 29.09.2016 року.
 21. Про затвердження обов’язку Наглядової ради створити комісію з метою перевірки діяльності Анни Проскуріної на посаді Голови Правління ПрАТ «ХДІ страхування» за період 25.09.2012р. – 19.07.2016р.
 22. Про затвердження обов’язку Наглядової ради створити комісію з метою перевірки діяльності Правління у 2015-2016р.р., направленої на перешкоджання акціонерам, в порушення вимог ч.2 ст. 64 ЗУ «Про акціонерні товариства» придбати значний пакет акцій Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28 вересня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 102 (зал засідань ПрАТ «ХДІ страхування»). Відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів посадова особа – голова правління Волков Олександр Васильович або уповноважена ним інша особа.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень щодо кожного питання включеного до проекту порядку денного на веб-сайті ПрАТ «ХДІ страхування» за посиланням: www.hdi.ua, розділ «Для акціонерів».

29 вересня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Довідки за тел. 044 247 44 77