04.10.2016 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Голова Правлiння Волков Олександр Васильович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 03.10.2016 (дата)   Особлива...
Читати далі →

Відомості про зміну складу посадових осіб Товариства

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.   Голова Правлiння Волков Олександр Васильович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. дата: 30.09.2016   Особлива...
Читати далі →