03.02.2017 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна” 2. Код за ЄДРПОУ 22868348 3. Місцезнаходження 03150, м. Київ , Велика Василькiвська, 102 4. Міжміський код, телефон та факс...
Читати далі →