10.03.2017 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Повідомлення про проведення зборів акціонерів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150. Шановні акціонери! Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія...
Читати далі →

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння       Волков Олександр Васильович (посада)   (підпис)...
Читати далі →