Повідомлення про створення відокремлених підрозділів

Повідомлення про створення відокремлених підрозділів

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

Волков Олександр Васильович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

04.04.2017

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “Євроiнс Україна”

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

03150, м. Київ, Велика Василькiвська, 102

4. Код за ЄДРПОУ

22868348

5. Міжміський код та телефон, факс

0442474477 0445290894

6. Електронна поштова адреса

euroins@euroins.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

в мережі Інтернет

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

Зміст інформації:
03.04.2017р. Правлiнням ПрАТ «СК «Євроiнс Україна» з метою розширення регiональної мережi було прийнято рiшення, що оформлене Протоколом № 8, утворити вiдокремленi пiдроздiли: Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 1 Львiвської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 79005, м. Львiв, вул. К. Левицького, буд. 9, кв. 2; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 2 Львiвської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 79005, м. Львiв, вул. К. Левицького, буд. 9, кв. 2; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 3 Львiвської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 79000, м. Львiв, вул. Копернiка, буд. 44, кв. 13; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 4 Львiвської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 79000, м. Львiв, вул. Копернiка, буд. 44, кв. 13; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 5 Львiвської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 82300, Львiвська область, м. Борислав, вул. Дрогобицька, буд. 8 а; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 6 Львiвської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 82300, Львiвська область, м. Борислав, вул. Дрогобицька, буд. 8 а; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 3 Київської дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 102, оф. 4; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 4 Київської дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Велика Василькiвська, 102, оф. 5; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу № 5 Київської дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 123; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №5 Чернiвецької дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 59233, Чернiвецька обл., Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Центральна, буд. 241 А; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №6 Чернiвецької дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 59200, Чернiвецька обл., Вижницький район, м. Вижниця, вул. Українська, буд. 89 Б; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №7 Чернiвецької дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 60400, Чернiвецька обл., Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Героїв Небесної Сотнi, буд. 76; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №8 Чернiвецької дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 58001, Чернiвецька обл., м. Чернiвцi, вул. Братiв Руснакiв, буд. 24/1; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Миколаївської дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 54030, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Наваринська, буд. 13/1; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Київської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе , буд. 8 А, примiщення № 202; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Київської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Нове Шосе, буд. 8 А, примiщення № 202; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Харкiвської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 61052, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Благовiщенська, будинок 38 Д, примiщення ЛIТЕРА А 7; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №3 Харкiвської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 61052, Харкiвська обл., м. Харкiв, вул. Благовiщенська, будинок 38 Д, примiщення ЛIТЕРА А 7; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №4 Харкiвської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 63700, Харкiвська обл., м. Куп’янськ, пл. Центральна, буд. 37; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №3 Херсонської обласної дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 73003, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Гоголя, буд. 35 Б, 37, примiщення № 7-12,15; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Запорiзької дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 69001, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, бул. Шевченко, буд. 18, примiщення 2; Вiдокремлений пiдроздiл «Марiупольське вiддiлення Запорiзької дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 87516, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Волгодонська, буд. 1/20; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №1 Днiпровської дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 25 А, офiс 11; Вiдокремлений пiдроздiл «Центр продажу №2 Днiпровської дирекцiї Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Євроiнс Україна», мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 25 А, офiс 11.Данi вiдокремленi пiдроздiли створюються та дiють для забезпечення частини дiяльностi Товариства (укладання договорiв страхування, органiзацiя збору документiв по страховим випадкам тощо) та не мають статусу юридичної особи.