21.08.2017 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Повідомлення про створення нових відокремлених підрозділів ПрАТ СК “Євроінс Україна”

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння       Волков Олександр Васильович (посада)   (підпис)...
Читати далі →