19.09.2017 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Інформація про зміну власників цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» 2. Код за ЄДРПОУ:...
Читати далі →