Контакт-центр 0 800-501-513, короткий моб. номер 470 (call-back)
Day

Январь 9, 2019

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

/
Дата09.01.2019
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Голова Правлiння Волков Олександр Васильович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 08.01.2019 (дата)   Особлива...
Читать далее →