11.01.2019 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_11.01.2019

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Голова Правлiння Волков Олександр Васильович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 11.01.2019 (дата)   Особлива...
Читати далі →