19.04.2019 | ЄВРОІНС УКРАЇНА

Особлива інформація емітента

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Особлива інформація емітента_18.04.2019_значні правочини Архів

ПОВІДОМЛЕННЯ до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фінансової звітності

Дата складання повідомлення: 19 04 2019 число місяць рік Порядок подання: первинне повідомлення Х зміни у повідомленні c   Інформація про підприємство, що становить суспільний інтерес 1 Повне найменування підприємства, що становить суспільний інтерес (інформація із затверджених установчих документів): Приватне...
Читати далі →