Новини
  Контакт-центр 0 800-501-513, короткий моб. номер 470 (call-back)
Category

Новини

Повідомлення про проведення зборів акціонерів

/
Дата08.04.2019
ПОВІДОМЛЕННЯ У зв’язку із внесенням змін до проекту рішень до проекту порядку денного проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна» повідомляємо про змінений порядок денний разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного  ...
Читать далее →

Особлива інформація емітента

/
Дата08.04.2019
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій» і прикладено два файли, що додаються до даного листа, які можна завантажити і відкрити.   Особлива інформація емітента_04.04 Архів файлів

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»

/
Дата12.03.2019
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Євроінс Україна»   Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» Місцезнаходження товариства згідно з його Статутом: вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150. Шановні акціонери! Приватне акціонерне товариство «Страхова...
Читать далее →

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента_11.01.2019

/
Дата11.01.2019
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Голова Правлiння Волков Олександр Васильович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 11.01.2019 (дата)   Особлива...
Читать далее →

Відомості про кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення

/
Дата09.01.2019
Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію) Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.   Голова Правлiння Волков Олександр Васильович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. 08.01.2019 (дата)   Особлива...
Читать далее →

Шановні акціонери!

/
Дата24.12.2018
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (ідентифікаційний код 22868348, місцезнаходження: вул. Велика Васильківська, буд. 102, м. Київ, 03150 (далі по тексту – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 10 січня...
Читать далее →

Повідомлення про результати проведення Загальних зборів акціонерів 31.10.2018

/
Дата08.11.2018
Підсумки голосування на Позачергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» 31.10.2018 р. Місце проведення зборів Україна, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102, зал засідань Дата проведення зборів 31.10.2018 р. Час початку реєстрації учасників зборів 09...
Читать далее →

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 31.10.2018

/
Дата10.10.2018
Шановні акціонери! Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Євроінс Україна» (ідентифікаційний код 22868348, місцезнаходження:  вул. Велика Васильківська, 102, м. Київ, 03150, далі – Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 31 жовтня 2018 р....
Читать далее →

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

/
Дата04.10.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство „Страхова компанiя „Євроiнс Україна” 2. Код за ЄДРПОУ...
Читать далее →

Euroins Insurance Group купує грузинського страховика, розширюючись у Східній Європі

/
Дата27.09.2018
Провідна незалежна болгарська Страхова Група Euroins (EIG) придбала IC Group, одного з провідних страховиків у Грузії. Регулятором вже був наданий дозвіл на договір купівлі. Після закриття транзакції, яка включає збільшення капіталу IC Group, EIG володітиме понад 50% грузинського страховика та...
Читать далее →