Контакт-центр 0 800-501-513, короткий моб. номер 470 (call-back)

Для акціонерів

інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій станом на 23.04.2018р.
бюлетені
документи, що має надати акціонер для участі у загальних зборах
Звіт Наглядової ради за 2017
звіт Правління 2017
звіт ревізійної комісії за 2017
звітність 2017 ч. 5 примітки
звітність 2017 ч.1
звітність 2017 ч.2
звітність 2017 ч.3
звітність 2017 ч.4
інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акці…
Кодекс корпоративного управління
Перелік питань, що виносяться на голосування
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів
положення про загальні збори акціонерів
положення про правління
положення про ревізійну комісію
Проект договору з членами наглядової ради
проекти рішень
Статут Євроінс