Контакт-центр 0 800-501-513, короткий моб. номер 470 (call-back)

Документы

Основні положення
Положення про Правління
Свідоцтво про реєстрацію фін установи
Витяг ПДВ
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Виписка ПрАТ СК Євроінс Україна 26.04.2017
Кодекс корпоративного управління
Опис 24.04.2017
Положення про Загальні збори акціонерів
Положення про Наглядову раду
Положення про Ревізійну комісію
Статут ПрАТ СК Євроінс Україна 25.04.2017
Річні звіти
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2016
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства «хді страхування» станом на 31 грудня 2014 року
Річна інформація емітента за 2012 рік
Фінансова звітність за 2013 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Фінансова звітність за 2014 рік
Фінансова звітність за 2015 рік
Фінансова звітність за 2016 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності станом на 31.12.2015
Звіт про корпоративне управління ПрАТ «ХДІ страхування»
Свідоцтва
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
Свідоцтво про членство — МТСБУ
Лист про членство – ЛСОУ
Свідоцтво ЛСОУ
Ліцензії
Євроінс Україна – універсальна страхова організація, що має ліцензії на право надання страхового захисту практично з усього спектру добровільного та обов’язкового страхування. Дотримуючись принципів класичного страхування, ми постійно прагнемо до розширення спектра страхових послуг.
Назва ліцензії Серія та номер ліцензії Назва органу, що видав ліцензію Дата видачі Дата початку дії Дата закінчення дії
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування здоров`я на випадок хвороби Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування медичних витрат Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров`я) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 02.10.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 27.01.2011 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 20.07.2005 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування від нещасних випадків Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 23.02.2006 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 05.07.2005 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 24.09.2015 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 15.12.2011 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності власника водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 11.08.2015 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 24.09.2015 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

 

Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 24.09.2015 Безстроково
Список ліцензій
Положення про пiдроздiли