Фінансова інформація

Фінансова інформація

2020 рік
Звіт міжнародного аудитора Limited Liability Company Audit Firm Mazars Ukraine за 2020 рік
Звіт незалежного аудитора щодо аудиту консолідованої звітності небанківської фінансової групи Євроінс Іншуринс Груп за 2020 рік
Річний звіт емітента за 2020 рік частина 1
Звіт емітента за 2020 рік частина 1
Річний звіт емітента за 2020 рік частина 2
Звіт емітента за 2020 рік частина 2
Річний звіт емітента за 2020 рік частина 3
Звіт емітента за 2020 рік частина 3
Річний звіт емітента за 2020 рік частина 4
Звіт емітента за 2020 рік частина 4
Звіт незалежного аудитора за 2020 рік
Фінансова звітність за 2020 рік
Звіт про корпоративне управління за 2020 рік
2019 рік
Консолідована фінансова звітність небанківської фінансової групи Євроінс Іншуринс Груп за 2019 рік
Звіт незалежного аудитора щодо аудиту консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи Євроінс Іншуринс Груп за 2019 рік
Звіт про корпоративне управління за 2019 рік
Звіт незалежного аудитора за 2019 рік
Фінансова звітність за 2019 рік
Річний звіт емітента за 2019р. 1 частина
Звіт емітента 2019 1 частина
Річний звіт емітента за 2019р. 2 частина
Звіт емітента 2019 2 частина
Річний звіт емітента за 2019р. 3 частина
Звіт емітента 2019 3 частина
Звіт міжнародного аудитора Audit Firm Mazars Ukraine LLC за 2019 рік
2018 рік
Кодекс про корпоративне управління
Звіт про корпоративне управління за 2018 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
Звіт незалежного аудитора за 2018 рік
Річний звіт 2018 1 частина
Річний звіт 2018 2 частина
Річний звіт 2018 3 частина
Цифровий підпіс
Фінансова звітність за 2018 рік
2017 рік
Звіт про корпорпоративне управління за 2017 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2017 рік
Фінансова звітність за 2017 рік
2016 рік
Звіт про корпоративне управління 2016 рік
Фінансова звітність за 2016 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2016
2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2016 рік
Фінансова звітність за 2015 рік
Звіт про корпоративне управління за 2015 рік
2014 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Звіт про корпоративне управління за 2014 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2014 рік
Фінансова звітність за 2014 рік
2013 рік
Фінансова звітність за 2013 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Звіт про корпоративне управління за 2013 рік
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) за 2013 рік
2012 рік
Фінансова звітність за 2012 рік
Річна інформація емітента за 2012 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2012 рік
Звіт про корпоративне управління за 2012 рік