Обов'язкове страхування

Види обов’язкового страхування

ОСЦПВВНТЗ

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (надалі – ОСЦПВ) здійснюється до вимог:

НВ на транспорті

Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.

Постанова Кабінету Міністрів України № 959 від 14.08.1996 року.

Небезпечні вантажі

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Постанова Кабінету Міністрів України № 733 від 01.06.2002 року.

Зброя

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

Постанова Кабінету Міністрів України № 402 від 29.03.2002 року.

Об’єкти підвищеної небезпеки

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002 року.

ДПД

Обов`язкове особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).

Постанова Кабінету Міністрів України № 232 від 03.04.1995 року.

Іпотека

Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.

Постанова Кабінету Міністрів України № 358 від 06.04.2011 року.

Оператор ядерної установки

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Постанова Кабінету Міністрів України № 953 від 23.06.2003 року.

Відповідальність нотаріусів

Обов’язкове страхування цивільної-правової відповідальності приватного нотаріуса.

Постанова Кабінету Міністрів України № 624 від 19.08.2015 року.