Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» здійснює розкриття особливої інформації емітента

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування» здійснює розкриття особливої інформації емітента

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22868348, що знаходиться: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102, тел. +38 (044) 247044-77, сайт в мережі Інтернет: www.hdi.ua, електронна поштова адреса емітента: svetlana.kurmelova@hdi.ua

Здійснює розкриття особливої інформації емітента, яка не була розкрита своєчасно, а саме: рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» відповідно до Протоколу № 7 від 15 лютого 2012 року, Курмельову Світлану Вікторівну призначено на посаду виконуючого обов’язки Голови Правління з 16 лютого 2012 року, Щербатих Марину Олександрівну було призначено на посаду Члена Правління з 16 лютого 2012 року.

Курмельова Світлана Вікторівна (Паспорт серії МЕ №046781, виданий Подільським РУ ГУ МВС України у м. Києві, 27.06.2002 р.) була обрана на посаду строком на 3 роки, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання тимчасово виконуючим Голови Правління обіймала посаду члена Правління-фінансового директора Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 01.02.2012., посаду фінансового директора Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» та радника голови правління Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування».

Щербатих Марина Олександрівна(Паспорт серії ВВ №172973, виданий Єнакієвським ВМ УМВС України в Донецькій області 09.01.1998 р.) була обрана на посаду строком на 3 роки, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання членом правління обіймала посаду члена Правління–директора з розвитку продажу Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 01.02., посаду директора з розвитку продажів Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» та директора з продажів Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», заступника директора з продажів ТДВ «СК «Провіта».

Рішенням Наглядової Ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» відповідно до Протоколу № 8 від 09 березня 2012 року Сахненка Сергія Васильвича було призначено на посаду Члена Правління з 10 березня 2012 року.

Сахненко Сергій Васильович (паспорт серії МА № 254682 виданий Ватутінським РУГУ МВС України в місті Києві 07.07.2002) був обраний на посаду строком на 3 роки, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до обрання членом правління обіймав посаду заступника Голови Правління ПрАТ «Київський страховий дім».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Т.в.о. Голови Правління Курмельова С.В.

08 серпня 2012 року.