Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Публічне акціонерне товариство «ХДІ страхування»,
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22868348,
що знаходиться : 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 102,
тел.+38 (044) 247-44-77,
сайт в мережі інтернет — www.hdi.ua,
електронна поштова адреса емітентаsvetlana.kurmelova@hdi.ua

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року у зв‘язку зі зміною кількісного складу Наглядової ради та внесенням відповідних змін до Статуту Товариства, припинено повноваження (відкликано) Голови Наглядової ради Маттіаса Маака. Маттіас Маак (паспорт: P №C22XNRWY2, виданий 14.09.2010) був обраний Головою наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.03.2011, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року у зв‘язку зі зміною кількісного складу Наглядової ради та внесенням відповідних змін до Статуту Товариства, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Анни Проскуріної. Анна Проскуріна (паспорт Р№1773856 виданий 10.04.2007) була обрана членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.03.2011, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року у зв‘язку зі зміною кількісного складу Наглядової ради та внесенням відповідних змін до Статуту Товариства, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Мачея Фріделя. Мачей Фрідель (паспорт AJ№53701160 виданий 04.11.2003) був обраний членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.03.2011, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року у зв‘язку зі зміною кількісного складу Наглядової ради та внесенням відповідних змін до Статуту Товариства, припинено повноваження (відкликано) члена Наглядової ради Річарда Ентоні Доусона. Річард Ентоні Доусон (паспорт Р№704578508 виданий 12.05.2003)був обраний членом Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» з 25.03.2011, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року обрано Голову Наглядової ради Маттіаса Маака. Маттіас Маак (паспорт: P №C22XNRWY2, виданий 14.09.2010) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду Голови Наглядової ради з 25.03.2011, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року обрано члена Наглядової ради Свена Фоккему. Свен Фоккема (паспорт Х№3907297 виданий 30.09.2001) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду члена Правління  Таланкс Інтернешнл АГ з квітня 2012 року,акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року обрано члена Наглядової ради Анну Проскуріну. Анна Проскуріна (паспорт Р№1773856 виданий 10.04.2007) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймала посаду члена Наглядової ради з 25.03.2011, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року обрано члена Наглядової ради Мачея Фріделя. Мачей Фрідель (паспорт AJ№53701160 виданий 04.11.2003) обирається на посаду строком на три роки, до цього обіймав посаду члена Наглядової ради з 25.03.2011, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року обрано члена Наглядової ради Річарда Ентоні Доусона. Річард Ентоні Доусон (паспорт Р№704578508 виданий 12.05.2003) обирається на посаду строком на три роки, володіє однією акцією (0,0000000154% від загальної кількості акцій) Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року у зв‘язку зі зміною кількісного складу Ревізійної комісії та внесенням відповідних змін до Статуту Товариства, припинено повноваження (відкликано) Голову Ревізійної комісії Міхаеля Шмідта-Розіна.Міхаель Шмідт-Розін (паспорт №513441497 виданий 11.10.2010) був обраний Головою Ревізійної комісії 25.03.2011, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року обрано Голову Ревізійної комісії Міхаеля Шмідта-Розіна. Міхаель Шмідт-Розін (паспорт №513441497 виданий 11.10.2010) обирається на посаду строком на один рік, до цього обіймав посаду  Голови Ревізійної комісії з 25.03.2011, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Рішенням Загальних Зборів акціонерів Товариства відповідно до Протоколу № 34 від 27.04.2012 року обрано члена Ревізійної комісії Штефані Мевес. Штефані Мевес (письмової згоди на оприлюднення паспортних даних не надала)до цього обіймала посаду спеціаліста з контролю інвестицій Таланкс Інтернешнл АГ з січня 2012 року, обирається на посаду строком на один рік, акціями Приватного акціонерного товариства «ХДІ страхування» не володіє , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами Товариства Протоколом № 34 від 27.04.2012 року схвалено та підтверджено легітимність рішень Наглядової ради Товариства, Протокол № 7 від 15.02.2012 року та Протокол № 10 від 26.03.2012 року стосовно відсторонення від посади Голови Правління Товариства та звільнення з посади Голови Правління Товариства Ксєніча Костянтина Михайловича

Ксєніч Костянтин Михайлович (паспорт: серія СН №220682, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 30.05.1996) перебував на посаді з 08.04.2010 року, акціями товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами Товариства Протоколом № 34 від 27.04.2012 року схвалено та підтверджено легітимність рішень Наглядової ради Товариства, Протокол № 7 від 15.02.2012 року та Протокол № 10 від 26.03.2012 року стосовно відсторонення від посади заступника Голови Правління Товариства та звільнення з посади заступника Голови Правління Товариства Волощука Владислава Сергійовича.

Волощук Владислав Сергійович (паспорт серії СР №562718, виданий Ракитнянським РВ ГУ МВС України в Київській обл. 13.06.1997) перебував на посаді з 09.04.2010 року, акціями товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Загальними зборами Товариства Протоколом № 34 від 27.04.2012 року схвалено та підтверджено легітимність рішення Наглядової ради Товариства, Протокол № 8 від 09.03.2012 року стосовно призначення на посаду члена Правління Товариства Сахненка Сергія Васильовича.

Сахненко Сергій Васильович (паспорт серії МА №254682 виданий Сумським РВ УМВС України в Сумській області 04.02.1997) до цього обіймав посаду заступника Голови Правління ПрАТ «Київський страховий дім» з 03.11.2010 року, призначається на посаду строком на три роки, акціями товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Т.в.о. Голови Правління Товариства                         Курмельова С.В.

М.П.                                                        «28» квітня 2012 року