Програма добровільного страхування професійної відповідальності лікарів та закладів охорони здоров'я

Програма добровільного страхування професійної відповідальності лікарів та закладів охорони здоров’я

doctors9

«ХДІ страхування» запровадила   програму добровільного страхування професійної відповідальності лікарів та закладів охорони здоров’я.
Професійні помилки зустрічаються у лікарів, як і у представника будь-якої іншої професії, проте саме лікарські помилки мають велике суспільне значення, оскільки пов’язані з найголовнішим – людським життям.
«Помилялися і помилятимуться як досвідчені так і тільки розпочавші клінічну практику медики. Не визнавати цього — означає не визнавати об’єктивної реальності, впадати в суб’єктивний ідеалізм, оскільки людей, що не помиляються, немає і бути не може[1]. (Попов В.Л., Правові основи медичної діяльності.)»
Медична діяльність практично завжди пов’язана з ризиком нанесення шкоди здоров’ю пацієнта. Одним з інструментів управління ризиками є страхування професійної відповідальності лікарів та закладів охорони здоров’я, за шкоду заподіяну в результаті професійної діяльності.

1. Страхувальником може бути:

  • практикуючий лікар-суб’єкт підприємницької діяльності, що займається приватною практикою або,
  • медична установа (юридична особа).

2. Страховим випадком є претензія, пред’явлена Страхувальнику  про відшкодування  ним  шкоди, заподіяної життю або здоров’ю пацієнта в результаті ненавмисних помилок, упущення, необережності, недбалої дії, халатної помилки внаслідок надання медичних послуг пацієнту.

3. Страхове відшкодування виплачується якщо письмова вимога (претензія) пацієнта визнана Страхувальником та погоджена Страховиком  або за рішенням суду.
Детальнішу інформацію про продукт можна отримати в офісах Компанії.