17.04.2015 року в ПрАТ «ХДІ страхування» відбулися річні загальні збори акціонерів

17.04.2015 року в ПрАТ «ХДІ страхування» відбулися річні загальні збори акціонерів

Участь у загальних зборах прийняв представник основного акціонера, компанії «Таланкс Інтернешнл АГ» (Німеччина),  інші акціонери чи їх представники участі в зборах не приймали.
Річні загальні збори акціонерів проводились за участю представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановили відсутність зауважень та порушень  вимог законодавства щодо проведення загальних зборів.

Загальними зборами було розглянуто та прийнято рішення щодо 11 питань порядку денного.
Між іншим, річними зборами було прийнято до відома та затверджено звіт Правління ПрАТ «ХДІ страхування» про фінансово-господарську діяльність, звіт Наглядової Ради та звіт Ревізійної комісії ПрАТ «ХДІ страхування» про перевірку фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХДІ страхування» за 2014 рік. Загальними зборами підтверджено відсутність порушень Правлінням Товариства Статуту та чинного законодавства України.

Було затверджено річний звіт ПрАТ «ХДІ страхування», річні результати діяльності, річний баланс ПрАТ «ХДІ страхування» за 2014 рік та прийнято рішення щодо розподілу чистого прибутку Товариства.

Зверніть увагу:

На нашому сайті ви можете придбати поліс автоцивілки, застрахувати авто по КАСКО, в тому числі КАСКО без обмежень.