Документы Компании

Документы

Основні положення
Виписка ПрАТ СК Євроінс Україна 06.02.2020
Повідомлення щодо зміни банківських рахунків
Опис документів реєстрація Статуту 24.04.2019
Статут ПрАТ СК Євроінс Україна 18.04
Кодекс корпоративного управління
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про Наглядову раду
Положення про Правління
Положення про Ревізійну комісію
Свідоцтво про реєстрацію фін установи
Витяг ПДВ
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ СК Євроінс Україна_20.12.2018
Виписка ПрАТ СК Євроінс Україна 26.04.2017
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
Статут 03.09.2018
Опис документів від 01.11.2018_реєстрація Статуту
Статут ПрАТ СК Євроінс Україна_02.11.2018
Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору, реєстрація Статуту від 31.08.2018р.
Опис адмін. послуги_04.05.2018
Статут ПрАТ СК Євроінс Україна 04.05.2018
Положення про Правління
Кодекс корпоративного управління
Положення про Загальні збори акціонерів
Положення про Наглядову раду
Положення про Ревізійну комісію
Кодекс корпоративного управління ПАТ «СК «Євроінс Україна»
Опис документів ПАТ «СК «Євроінс Україна»
Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «СК «Євроінс Україна»
Положення про наглядову раду ПАТ «СК «Євроінс Україна»
Положення про правління ПАТ «СК «Євроінс Україна»
Положення про ревізійну комісію ПАТ «СК «Євроінс Україна»
Статут ПАТ «СК «Євроінс Україна»
Положення про наглядову раду ПАТ «ХДІ страхування»
Положення про ревізійну комісію ПАТ «ХДІ страхування»
Положення про правління ПАТ «ХДІ страхування»
Статут ПАТ «ХДІ страхування»
Опис документів ПАТ «ХДІ страхування»
Кодекс корпоративного управління ПАТ «ХДІ страхування»
Свідотство про реєстрацію випуску акцій ПАТ «СК «Євроінс Україна»
Опис 24.04.2017
Статут ПрАТ СК Євроінс Україна 25.04.2017
Річні звіти
Консолідована фінансова звітність небанківської фінансової групи Євроінс Іншуринс Груп за 2019 рік
Звіт незалежного аудитора щодо аудиту консолідованої фінансової звітності небанківської фінансової групи Євроінс Іншуринс Груп за 2019 рік
Звіт про корпоративне управління за 2019 рік
Звіт незалежного аудитора за 2019 рік
Фінансова звітність за 2019 рік
Річний звіт емітента за 2019р. 1 частина
Звіт емітента 2019 1 частина
Річний звіт емітента за 2019р. 2 частина
Звіт емітента 2019 2 частина
Річний звіт емітента за 2019р. 3 частина
Звіт емітента 2019 3 частина
Звіт про корпоративне управління за 2018 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
Аудиторський висновок за 2018 рік
Річний звіт 2018 1 частина
Річний звіт 2018 2 частина
Річний звіт 2018 3 частина
Цифровий підпіс
Звіт про корпорпоративне управління за 2017 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
Фінансова звітність за 2018 рік
Аудиторський висновок за 2017 рік
Фінансова звітність за 2017 рік
Звіт про корпоративне управління 2016 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2016
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства «хді страхування» станом на 31 грудня 2014 року
Річна інформація емітента за 2012 рік
Фінансова звітність за 2013 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Фінансова звітність за 2014 рік
Фінансова звітність за 2015 рік
Фінансова звітність за 2016 рік
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності станом на 31.12.2015
Звіт про корпоративне управління ПрАТ «ХДІ страхування»
Свідоцтва
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
Свідоцтво про членство — МТСБУ
Ліцензії
Євроінс Україна – універсальна страхова організація, що має ліцензії на право надання страхового захисту практично з усього спектру добровільного та обов’язкового страхування. Дотримуючись принципів класичного страхування, ми постійно прагнемо до розширення спектра страхових послуг.
Назва ліцензії Серія та номер ліцензії Назва органу, що видав ліцензію Дата видачі Дата початку дії Дата закінчення дії
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування здоров`я на випадок хвороби Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування медичних витрат Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров`я) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 02.10.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 27.01.2011 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 20.07.2005 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування від нещасних випадків Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 23.02.2006 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 05.07.2005 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 24.09.2015 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування фінансових ризиків Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 15.12.2011 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 26.01.2007 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування відповідальності власника водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

 

Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 11.08.2015 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 24.09.2015 Безстроково
Ліцензія на провадження страхової діяльності у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса.

 

Розпорядження №2696 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2016 24.09.2015 Безстроково
Список ліцензій
Положення про пiдроздiли