Для акционеров (Архив)

Для акционеров (Архив)

Собрание акционеров 22.10.2020 г.
Собрание акционеров 23.04.2020 г.
Собрание акционеров 21.11.2019г.
Собрание акционеров 18.04.2019г.
інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій на 12.04.2019
бюлетені
проект договору з Головою Наглядової ради
проект-договору-с-членом-Набсовету (3)
contract_chairman_SB_v1_10012019 ДУ
Повідомлення-про-проведення-зборів-акціонерів-із-змінами на сайт
порядок денний зі змінами
проекти рішень зі змінами
Tripartite Agreeement_EIG_ERV_Euroins Ukraine_2019.03.29_EXECUTION
Договір додаткового внеску_2019.02.11_final
документи що має надати акціонер для участі у загальних зборах
звіт Правління
Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік
Фин. отчет за 2018 — статистика
Звіт Наглядової ради
Звіт РК за 2018
інформація про загальну кількість акцій та про кількість голосуючих акцій на 05.03.2019
перелік питань, що виносяться на голосування
Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів 18.04.2019
положення про наглядову раду проект
проекти рішень
Статут проект
Собрание акционеров 10.01.2019
Собрание акционеров 31.10.2018
Протокол ЗЗА № 47_31.10.2018 нотар (002)
Собрание акционеров 30.08.2018
Протокола № 46
Собрание акционеров 20.06.2018
протокол 45
Собрание акционеров 27.04.2018
Протокол 44_новый статут
Собрание акционеров 12.04.2017
Протокол від 12.04.2017
Протокол № 41
Кодекс корпоративного управління
Положення про загальні збори
Положення про наглядову раду
Положення про правління
Положення про рев. комiсiю
Статут ХДІ нова редакція
Перелік питань, що виноситься на голосування
Повідомлення про збори акціонерів
Проекти рішень з питань порядку денного
Повідомлення Євроінс
Протокол Наглядової ради № 93
Проект договору з членами наглядової ради
Повідомлення про зміни в порядку денному
Лист Важеніної
Лист Ксєніч
Пропозиції Євроінс
Пропозиція Проскуріної
Проекти рішень від 13.09.2016р
Протокол Нагядової ради № 97
Додаток до Протоколу № 97
Протокол Наглядової ради № 96 частина   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]
Перелік кандидатів до Наглядової ради
Перелік кандидатів до Ревізійної комісії
Протокол Наглядової ради № 98
Протокол Наглядової ради № 99
Проекти бюлетенів
Протокол № 41
Протоколи реєстраційної комісії
Протоколи тимчасової лічильної комісії
Протоколи лічильної комісії
Договір придбання акцій
Кодекс корпоративного управління
Повідомлення про зміни в порядку денному
Положення про загальні збори
Положення про Наглядову раду
Положення про правління
Положення про рев комиссию
Статут Євроінс
Звіт Наглядової ради
Звіт Правління
Звіт ревізійної комісії
Повідомлення про проведення зборів акціонерів
Проект договору з членами наглядової ради
Проект рішень
Фінансова звітність за 2016 рік
Собрание акционеров 05.03.2018
протокол № 43 позачергових зборів акціонерів