Контакт-центр 0 800-501-513, короткий моб. номер 470 (call-back)

Для акционеров

Збори акціонерів 10.01.2019
Збори акціонерів 31.10.2018
Протокол ЗЗА № 47_31.10.2018 нотар (002)
Збори акціонерів 30.08.2018
Протокола № 46
Збори акціонерів 20.06.2018
протокол 45
Збори акціонерів 27.04.2018
Протокол 44_новый статут
Збори акціонерів 12.04.2017
Протокол від 12.04.2017
Протокол № 41
Кодекс корпоративного управління
Положення про загальні збори
Положення про наглядову раду
Положення про правління
Положення про рев. комiсiю
Статут ХДІ нова редакція
Перелік питань, що виноситься на голосування
Повідомлення про збори акціонерів
Проекти рішень з питань порядку денного
Повідомлення Євроінс
Протокол Наглядової ради № 93
Проект договору з членами наглядової ради
Повідомлення про зміни в порядку денному
Лист Важеніної
Лист Ксєніч
Пропозиції Євроінс
Пропозиція Проскуріної
Проекти рішень від 13.09.2016р
Протокол Нагядової ради № 97
Додаток до Протоколу № 97
Протокол Наглядової ради № 96 частина   [ 1 ]   [ 2 ]   [ 3 ]
Перелік кандидатів до Наглядової ради
Перелік кандидатів до Ревізійної комісії
Протокол Наглядової ради № 98
Протокол Наглядової ради № 99
Проекти бюлетенів
Протокол № 41
Протоколи реєстраційної комісії
Протоколи тимчасової лічильної комісії
Протоколи лічильної комісії
Договір придбання акцій
Кодекс корпоративного управління
Повідомлення про зміни в порядку денному
Положення про загальні збори
Положення про Наглядову раду
Положення про правління
Положення про рев комиссию
Статут Євроінс
Звіт Наглядової ради
Звіт Правління
Звіт ревізійної комісії
Повідомлення про проведення зборів акціонерів
Проект договору з членами наглядової ради
Проект рішень
Фінансова звітність за 2016 рік
Збори акціонерів 05.03.2018
протокол № 43 позачергових зборів акціонерів