Туристичне страхування

Туристичне страхування

Дії Страхувальника/Застрахованої особи при настанні події, що має ознаки страхового випадку:
У випадках, пов’язаних із загрозою життю та/або здоров’ю Страхувальника/Застрахованої особи, які потребують надання екстреної медичної допомоги/послуг згідно умов цього Договору, Застрахована особа або її представник, до надання медичних послуг, повинні звернутися до Асистуючої компанії/Страховика за одним із номерів телефону:

(044) 500 68 75
0 800 501 001 (безкоштовно з мобільного і стаціонарного по Україні)
ТІЛЬКИ для виклику бригади швидкої медичної допомоги +38 097 149 55 99

та повідомити лікарю-координатору наступну інформацію:

 • Номер Договору;
 • Прізвище, ім’я, по батькові;
 • Причину звертання (скарги, проблеми, що виникли зі здоров’ям).

Повідомлення про подію також можна зробити на електрону пошту: med@sos-service.com.ua

На підставі отриманої інформації черговий лікар-координатор Асистуючої компанії/Страховика приймає рішення щодо організації надання медичних послуг Застрахованій особі, яка отримує їх, керуючись вказівками лікаря-координатора.

У випадку погодження з Асистансом самостійної організації медичних послуг, Страхувальник/Застрахована особа звертається до найближчого медичного закладу для отримання медичних послуг.

Процедура відшкодування самостійно витрачених коштів:

Для отримання страхового відшкодування Застрахована особа повинна протягом 10 (десяти) робочих днів від дня звернення або дня виписки з медичного закладу (одужання) надіслати на електронну адресу: med@euroins.com.ua або viber +38 067 200 28 17 фотокопії наступних документів:

 • Фінансові документи, що підтверджують факт оплати послуг: чеки, квитанції, тощо;
 • Медичні документи: рецепти, консультативні висновки лікаря, акти виконаних робіт, результати досліджень, тощо;
 • Письмова Заява на виплату страхового відшкодування за формою Страховика (бланк Заяви Ви можете знайти на сайті: Заява на виплату страхового відшкодування, Пояснення обставин страхового випадку);
 • Договір Страхування;
 • Паспорт або довідку про тимчасове/постійне проживання на території України;
 • Ідентифікаційний код;
 • Свідоцтво про народження – для неповнолітніх осіб;
 • Повні реквізити банку (виписка з банку) – при зарахуванні виплати на картковий рахунок одержувача

Якщо Ви не маєте можливості приїхати в страхову компанію особисто, то Заяву та фінансові документи, які попередньо направляли на електронну адресу: med@euroins.com.ua, після отримання від СК підтвердження  щодо їх достатності та правильності оформлення, потрібно надіслати рекомендованим листом на поштову адресу: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102. Після отримання всіх необхідних документів, ПрАТ «СК «Євроінс Україна» складе розрахунок суми страхового відшкодування та здійснить його виплату протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення (дати затвердження Страхового акту).

Стався страховий випадок. Що робити?

При настанні страхового випадку

Отримавши першу медичну допомогу, забезпечте належне документальне підтвердження події, отримавши довідку медичного закладу.
Повідомити страхову компанію, протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту настання такої події за одним із номерів телефону:

0 800 501 513
044 247 44 77
044 201 43 81

Для отримання страхового відшкодування Застрахована особа (представник Застрахованої особи) повинна протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання події надіслати на електронну адресу: med@euroins.com.ua фотокопії наступних документів:

 • Письмова Заява на виплату страхового відшкодування за формою Страховика (бланк Заяви ви можете знайти на сайті: Заява на виплату страхового відшкодування, Пояснення обставин нещасного випадку
 • Копія договору страхування;
 • Медичні документи: консультативні висновки лікаря, виписка з амбулаторної чи стаціонарної карти, довідка, тощо;
 • Паспорт або довідку про тимчасове/постійне проживання на території України;
 • Ідентифікаційний код;
 • Свідоцтво про народження – для неповнолітніх осіб;
 • Повні реквізити банку (виписка з банку) – при зарахуванні виплати на картковий рахунок одержувача;
 • Документи, що підтверджують факт настання страхового випадку:
 • Документи про встановлення групи інвалідності;
 • Документ, який посвідчує факт тимчасової непрацездатності;
 • Акт про нещасний випадок на виробництві.

В разі загибелі застрахованої особи, Вигодонабувач (спадкоємець Застрахованої особи за законом)  надає додатково документи:

 • Лист від Вигодонабувача на виплату страхового відшкодування;
 • Документ, що посвідчує право на спадщину.

За консультацією та отриманням додаткової інформації, що стосується збору документів для отримання страхового відшкодування та з інших питань, Ви можете звертатися за телефонами:

тел: +38 044 201 43 81, моб.(viber): +38 067 200 28 17 (Стеблянко Анна Сергіївна)

Якщо Ви не маєте можливості приїхати в страхову компанію особисто, то Заяву та документи, які попередньо направляли на електронну адресу: med@euroins.com.ua,  після отримання від СК підтвердження  щодо їх достатності та правильності оформлення, потрібно надіслати рекомендованим листом на поштову адресу: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 102. Після отримання всіх необхідних документів, ПрАТ «СК «Євроінс Україна» складе розрахунок суми страхового відшкодування та здійснить його виплату протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття такого рішення (дати затвердження Страхового акту).